WordCamp 2018 za námi

Jsou to tři týdny, co zavřel své brány již pátý ročník největší české WordPress konference WordCamp 2018. Tento ročník byl tak trochu o čtyřkách. Účastnili jsme se ho po čtvrté, přihlásilo se 404 účastníků, což je dosavadní rekord. O účastníky se staralo 14 organizátorů a 4 dobrovolníci. Zajímavé, že?

dCamp Praha 2018 cover

Oproti předešlým konferencím byl program doplněn o případové studie a workshopy, po nichž byla v minulosti poptávka. Případovky měly velký ohlas a prezentované projekty bude jistě zajímavé sledovat i nadále. Osvědčily se také workshopy, ovšem napříště bude třeba lépe vyřešit jejich umístění, aby na ně bylo více klidu a prostoru, zvláště pro ty populárnější.

Realizační tým WordCampu se snažil

Všichni jsme se snažili odvést co nejlepší práci a to se také projevilo na plynulosti celé konference. Samozřejmě, že si odnášíme i mnoho zkušeností, co změnit, vylepšit a nebo dokonce zrušit. Nicméně jedná se o detaily nebo o věci, které jsme chtěli zkusit a neosvědčili se.

Především jsme ale chtěli, aby celá akce byla bez stresu a v poklidné, milé atmosféře. A to se nám doufáme podařilo. Protože jen tak si účastníci z přednášek zapamatují prezentované informace a z workshopů a případovek praktické dovednosti.

Poděkování všem zúčastněným

Hlavní poděkování samozřejmě patří těm, kteří si i o víkendu udělali čas a přijeli na konferenci, často i z druhého konce republiky, nebo dokonce ze zahraničí. Skutečně si toho vážíme. Děkujeme také přednášejícím za to, že si ukrojili ze svého nabitého osobního programu a věnovali ho bez nároku na honorář těm, kteří baží po vzdělání, informacích a praktických dovednostech a osobním rozvoji.

Velký dík také patří všem sponzorům a partnerům, bez nich by se takováto akce uskutečnit nemohla. Jen díky jejich příspěvkům a finanční podpoře jsme dokázali připravit takto rozsáhlý program a zaplatit vše, co bylo na WordCampu k vidění, slyšení i ochutnání. Nesmíme ani zapomenout na dobrovolníky, i Ti se starali o hladký průběh pražského WordCampu ročníku 2018, děkujeme.

Nyní vyhlížíme další ročník a máme v plánu zase nějaká překvapení a novinky.

Těšte se na WordCamp 2019